หน้าแรก สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก
สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันตก สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
ขอเชิญเพื่อนๆที่มีใจรักในการท่องเที่ยว เข้ามาร่วมพูดคุย แชร์ภาพ ประสบการณ์
ในการท่องเที่ยวกันในกลุ่มของเราใน Facebook ได้ตามลิงค์นี้
https://www.facebook.com/groups/unseentravel/
 
โปรโมทเว็บ
 
idolcute.com
 
ป้อมวิเชียรโชฎก
 

ป้อมวิเชียรโชฎก สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2371 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3 ) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาโชฎกราชเศรษฐี (ทองจีน) เป็นแม่กองสร้างป้อมขึ้น เพื่อรักษาปากน้ำท่าจีนที่เมืองสมุทรสาคร เมื่อแล้วเสร็จพระราชทานนามว่า "ป้อมวิเชียรโชฎก" สาเหตุของการสร้างป้อมขึ้น เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 3 ไทยเกิดกรณีพิพาทกับญวน เรื่อง เจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทน์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเกรงว่า ญวนจะยกกำลังทางเรือมารุกรานไทยจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมขึ้นตามปากน้ำสำคัญ

ลักษณะของป้อมก่อด้วยอิฐถือปูน กว้างประมาณศอกเศษ สูงประมาณ 6 ศอกไม่มีป้อมยามมีแต่หอรบ ตามช่องของกำแพงป้อมมีปืนใหญ่ประจำการไว้ สำหรับป้องกันข้าศึกที่ จะเข้ามาทางปากน้ำ ปัจจุบันตัวป้อมเหลืออยู่เพียงสามด้าน คือ ด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก ซึ่งติดกับแม่น้ำท่าจีน มีการตัดกำแพงป้อมบางส่วนออก เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจร เนื่องจากปัจจุบันภายในบริเวณป้อม เป็นสถานที่ตั้งศาลหลักเมือง และสวนสาธารณะ


ข้อมูลจาก : tat.or.th


 
Share |
มีผู้เข้าชมแล้ว : 6055 ครั้ง
 
 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในภาคเดียวกัน
 
 
 
รวมสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย ไม่ไปไม่รู้กับ Unseentravel.com |
Copyright©2009 www.unseentravel.com all right reserved จัดทำโดยทีมงาน Thai Nationl Network (ThaiNN)